top of page
Søg

Plej dit forhold og pak det store viskelæder med på ferien


Uanset om du er i et nyt forhold eller i et, der har varet det halve liv eller mere, så er det en god idé at pakke det store viskelæder med i kufferten, når du skal på ferie med din partner eller familie. Det skal du nemlig bruge, når du skal viske dine selvopfundne lighedstegn ud.

 

Lighedstegn betyder, at man tolker en handling; noget sagt, gjort eller ikke sagt eller ikke gjort, til at betyde noget man selv forestiller sig, det betyder.

 

Over- eller underbolle

Har du hørt om det ældre ægtepar, der havde været gift i mange år, hvor manden hver søndag varmede krydderboller og gav hende overbollen, fordi han vidste, at hun helst ville have overbollen. Indtil de havde besøg af barnebarnet, der fortalte, at han bedst kunne lide underbollen, og kvinden sagde: ”det kan jeg også, men det kan Farfar også, så jeg spiser overbollen.”

Det er da ærgerligt at tro man gør det så godt, men i virkeligheden gør det forkerte, fordi man tror, man ved.

Vi mennesker forsøger uafbrudt, at få det vi oplever i verden, til at give mening i forhold til vores eget verdensbillede. Det betyder, at vi helt automatisk forestiller os ting, tolker, tror og konkluderer, på det vi oplever.

 

Dødsensfarlige for parforholdet

Forestillinger om hvad din partner tænker, føler og mener, kan føre til fatale misforståelser og overbevisninger, der kan have store konsekvenser for dit parforhold. Forestillingerne har det med at blive mange, og de akkumuleres i ferien, hvor der er tid til samvær. Derfor er det nødvendigt at være opmærksom på dem i ferien og stoppe dem.

 

Tolkninger i hverdagen er lettere

Der er noget beroligende og genkendeligt ved at kende sin partner rigtig godt, eller i hvert fald selv mene, at man kender partneren godt. Og vi ”gætter” ofte rigtigt i hverdagen, når vi sætter lighedstegn. Vi er i vores kendte miljø, og rammerne ligner hinanden fra dag til dag. Summen af vores erfaringer, observationer og tolkninger, går op i en højere enhed. Men andre gange er vi helt gal på den, og det er her, viskelæderet skal i brug.

 

Sværere at tolke rigtigt i ferierne

Det er anderledes i ferien, især hvis man er rejst til nye og ukendte omgivelser. Her præges vi forskelligt af det nye miljø. Det gør vi, fordi vi oplever, sanser og retter fokus og agerer forskelligt på og med det, der er i vores nærmiljø. Og når miljøet er forandret, forandres vi også.

 

Hvordan tolker vi?

Tolkningerne kan komme af misforståede hensyn, noget man synes, man fornemmer, eller er bange for. Det kan være en forudfattet mening om en bestemt reaktion: Hvis jeg siger sådan, vil hun helt sikkert reagere sådan. Hvis jeg fx foreslår, at se katedralen, siger hun helt sikkert, at hun ikke gider glo på kirker i ferien.

 

Ofte er de lighedstegn, man sætter funderet i det negative. Det kan også være, at handlinger tolkes som en negligering, udelukkelse eller manglende interesse.

 

Et eksempel fra et par i min klinik: ”Når du købte is med børnene, spurgte du aldrig, om jeg også ville have is – du har mig ikke med i dine tanker.” Her er lighedstegnet: Når han ikke køber is til mig, og heller ikke spørger, om jeg vil have is = Han tænker ikke på mig!

Men lighedstegnene kan også blive sat med en positiv hensigt som fx i ræsonnementet bag, eller forklaringen på og dermed lighedstegnet fra mandens side: ”Jeg købte ikke is til dig, fordi du altid siger, at du tager så meget på ferierne. Så jeg troede, jeg gjorde dig en tjeneste ved at tage mig af at købe is med børnene, så du blev fri.” Lighedstegn: Hun vil ikke tage på i ferierne og et afledt lighedstegn = hun vil ikke have is.

 

Lighedstegnene kan også opstå ved fraværet af handlinger eller noget, der ikke bliver sagt. Et par klassikere jeg ofte hører i parterapi i forskellige variationer, er: ”Han giver mig aldrig et kompliment” = ”han elsker mig ikke” og ”hun rører aldrig ved mig” = ”hun elsker mig ikke”.

Akkumulering af lighedstegn er selvforstærkende

Sådanne lighedstegn skal elimineres eller frem i lyset. Kommer de ikke det, formerer de sig som rotter i det skjulte, og underbygger hinanden, og med tiden kan de blive ”sandheden” - altså den sandhed man selv tror, er sandheden.

 

Man kan altså få bygget nogle luftkasteller, der ofte ikke har bund i virkeligheden. Og når vi er mere sammen i ferien, er der større grobund for, at de eskalerer.

 

Hvis fx kvinden i eksemplet fra klinikken ovenfor, kommer frem til samme lighedstegn i andre situationer, fordi manden gør, eller siger noget, der gør, at hun sætter det samme lighedstegn igen og igen, vil hun ”samle” på lighedstegn, som underbygger, at hun føler sig overset, og i yderste konsekvens kan hun, når hun har akkumuleret tilstrækkeligt mange, sætte et nyt lighedstegn: Nu føler jeg mig igen overset = Han elsker mig ikke mere. Og det er fatalt for et forhold, at den ene part føler sig overset, eller tror, at partneren ikke elsker en mere.

 

Men hvad skal man gøre, hvis man selv sætter mange lighedstegn i sit indre? Og hvad skal man gøre, hvis man opdager, at ens partner producerer lighedstegn, der er forkerte?


Start med dig selv

Du skal, som (næsten) altid, starte med dig selv; Fej for egen dør, før du fejer for andres. Ryd ud i dine egne lighedstegn, især hvis du har nogen, du akkumulerer, og giver anledning til nye lighedstegn, der har, eller kan få stor betydning for jeres relation, din eller din partners selvfølelse og dit engagement i forholdet. Som i eksemplet med kvinden, der til slut kom frem til, at manden ikke elsker hende.

 

Du skal helst være ”uvidende”

Visk ud! Når du har visket dine lighedstegn ud, har du bragt dig i en situation, hvor du er så godt som ”uvidende” - derfra kan du gå på opdagelse. Undersøg hvad der reelt er inden i din partner. Hvad føler, tænker og mener din partner. Så er du også fri for at bruge oceaner af energi på at sætte dine egne tvivlsomme og i værste fald ødelæggende lighedstegn. Det kræver naturligvis, at du øver dig, og erkender, at du sætter lighedstegnene i første omgang.


Vær nysgerrig - spørg

Spørg din partner! I eksemplet kunne manden spørge, om det vil hjælpe hende, hvis han stod for is-køb med ungerne i ferien. Og kvinden kunne have spurgt: ”Hvordan kan det være, at du ikke spørger mig, eller køber is med til mig?” Nu tænker du måske; ”Jamen jeg kan da ikke spørge om alt, der er ting jeg godt ved, hvad betyder.” Og ja det er der helt sikkert, men ved du også, at du ved - ligesom i eksemplet med over- og underbollen?

 

Hvad skal man gøre, hvis man opdager, at ens partner producerer forkerte lighedstegn?

 

Kommunikér

Kommunikér tydeligt og klart, forklar og del, fortæl hvad der foregår inden i dig. Tro på at din partner forstår dig, eller kan komme til at forstå dig. Fortæl om de lighedstegn du forestiller dig, din partner sætter. Husk at det er din forestilling.

 

Hvad er den positive hensigt bag?

Spørg dig selv, om der kunne være andre muligheder end dét lighedstegn, du selv sætter som det første.

 

De fleste mennesker har en positiv hensigt med det de gør – især over for deres partner.

I eksemplet med kvinden og is-køb, blev mandens hensigt tydelig, da det blev sagt højt. Han ville hjælpe kvinden med hendes ønske om ikke at tage på.  Tro på at der er en positiv hensigt.

 

Brug det store viskelæder – visk dine lighedstegn ud og vær nysgerrig på din partner. Det bør man gøre alle dage, men brug noget af den ekstra tid I har i ferien på det – det vil helt sikkert være godt for jeres forhold – og for jeres ferie.

 

Rigtig god ferie!

10 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page