top of page
Søg

HUSK at pakke det store viskelæder og pas på dit parforhold i ferien

Forestillinger om hvad din partner tænker, føler og mener, kan føre til fatale misforståelser og overbevisninger, der kan have store konsekvenser for dit forhold. Forestillingerne har det med at blive mange og akkumuleret i ferien, hvor der er meget tid og samvær, derfor er det nødvendigt at være opmærksom på dem og stoppe dem.

Viskelæderet skal du bruge til at viske dine tolkninger og lighedstegn ud

Vi mennesker forsøger uafbrudt, at få det vi oplever i verden, til at give mening i forhold til vores eget verdensbillede. Det betyder, at vi helt automatisk forestiller os ting, tolker, tror og konkluderer, på det vi oplever. Samtidig med at vi tilpasser vores virkelighedsbillede, efter det vi tror på, for at bekræfter det.


Tolkninger om vores partner – det kan være dødsensfarligt for parforholdet


Uanset om du er i et nyt forhold eller i et, der har varet det halve liv, så er det en god idé at pakke det store viskelæder med i kufferten, når du skal på ferie med din partner eller familie. Det skal du nemlig bruge, når du kommer til at tolke uhensigtsmæssigt og forkert på din partner. Og jeg skriver når, fordi vi ikke kan undgå at tolke på hinanden. Viskelæderet skal du bruge til at viske dine lighedstegn ud. Nogen har brug for et stort viskelæder, mens andre kan nøjes med et lidt mindre.

Lighedstegn betyder, at man tolker en handling; noget sagt, gjort eller ikke sagt eller ikke gjort til at betyde noget man selv forestiller sig, det betyder. Vi tolker på hinanden hele tiden, det er der ikke noget forkert i, men tolkningerne kan være dødsensfarlige for vores parforhold. Især hvis de får lov at leve deres eget liv inden i den enkelte. Og når vi har ferie, har de ekstra gode vækstbetingelser.


Tolkninger i hverdagen er lettere

Der er noget beroligende og dejligt genkendeligt ved at kende sin partner rigtig godt, eller i hvert fald selv mene, at man kender partneren godt. Og mange gange ”gætter” vi også rigtigt, når vi sætter lighedstegn. Summen af vores erfaringer, observationer og tolkninger, går op i en højere enhed. Men andre gange er vi helt gal på den, og det er her, viskelæderet skal i brug.

I hverdagen er det lettere at ”gætte” rigtigt, vi er i vores kendte miljø, og rammerne ligner hinanden fra dag til dag, med enkelte undtagelser, som sikkert også er nogenlunde de samme undtagelser eller nogle, der ligner hinanden. En sådan undtagelse kan fx være, at en af jer skal til bestyrelsesmøde i den lokale idrætsforening en dag og den anden skal til forældremøde en anden dag.


Sværere at tolke rigtigt i ferierne

Det er lidt anderledes i ferien, især hvis man er rejst på ferie til nye og ukendte omgivelser. I de nye omgivelser bliver vi hver især præget, af det nye miljø på forskellig vis. Det gør vi, fordi vi perciperer, oplever, sanser og retter fokus og agerer forskelligt på og med det, der er i vores nærmiljø. Og når miljøet er forandret, forandres vi også. Vi kan fx ikke, og vil måske heller ikke, leve på samme måde på ferien, som vi gør derhjemme. Måske vil vi dase og læse en god bog om formiddagen, hvor vi hjemme måske er aktive, og altid vælger at få ordnet huset, opvask, vasketøj osv. om formiddagen på feriedage.


Hvordan tolker vi?

Tolkningerne kan komme af misforståede hensyn, noget man synes, man fornemmer, eller er bange for. Det kan være en forudfattet mening om en bestemt reaktion: Hvis jeg siger sådan, vil hun helt sikkert reagere sådan. Fx hvis jeg foreslår, at vi kan tage ind til byen, går lidt rundt og måske ser katedralen, siger hun helt sikkert, at hun ikke gider glo på kirker i sin ferie. Ofte er de lighedstegn man sætter funderet i det negative. Det kan også være, at handlinger tolkes som en negligering, udelukkelse/ekskludering eller manglende interesse. Når du gør X, tænker du ikke på mig, du gør det uden at tage hensyn til mig. Et lille eksempel fra klinikken: Kvinden siger: ”Når du købte is med børnene, købte eller spurgte du aldrig, om jeg også ville have is – du har ikke mig med i dine tanker. Lighedstegnet i denne situation er, når du ikke køber is til mig, og heller ikke spørger mig, om jeg vil have is = Jeg føler mig overset. Men lighedstegnene kan også blive gjort med en positiv hensigt som fx i ræsonnementet bag, eller forklaringen på og dermed lighedstegnet fra mandens side: ”Jeg købte ikke is til dig, fordi du altid siger, at du tager så meget på ferierne. Så jeg troede, jeg gjorde dig en tjeneste ved at tage mig af at købe is med børnene, så du blev fri.” Lighedstegn: Hun vil ikke tage på i ferierne = hun vil ikke have is.

Lighedstegnene kan også opstå ved fraværet af handlinger eller noget, der ikke bliver sagt. Et par klassikere som jeg ofte hører i parterapi i forskellige variationer, er: ”Han kommer aldrig med blomster uden årsag” eller ”Han giver mig aldrig et kompliment” = ”han elsker mig ikke” eller ”Hun siger aldrig, hun elsker mig” eller ”hun rører aldrig ved mig” = ”hun elsker mig ikke”.


Akkumulering af lighedstegn er selvforstærkende


Sådanne lighedstegn skal helst elimineres eller frem i lyset. Kommer de ikke det, formerer de sig i det skjulte, og underbygger hinanden, og med tiden kan de blive ”sandheden”, altså den sandhed man selv tror, er sandheden. Man kan altså få bygget nogle luftkasteller, der ofte ikke har bund i virkeligheden. Og når vi er mere sammen i ferien, er der større grobund for at netop de eskalerer ekspansivt. Hvis fx kvinden i eksemplet fra klinikken ovenfor, kommer frem til samme lighedstegn i andre situationer, fordi manden gør, eller siger noget, der foranlediger, at hun sætter det samme lighedstegn igen og igen, vil hun ”samle” på lighedstegn, som underbygger, at hun føler sig overset, og i yderste konsekvens kan hun, når hun har akkumuleret tilstrækkeligt mange, sætte et nyt lighedstegn: Nu føler jeg mig igen overset = Han elsker mig ikke mere. Og det er fatalt for et forhold, at den ene part føler sig overset eller tror, at partneren ikke elsker en mere.

Så hvad skal man gøre, hvis man selv sætter mange lighedstegn i sit indre? Og hvad skal man gøre, hvis man opdager, at ens partner producerer lighedstegn, der er forkerte?


Start med dig selv


Du skal som altid starte med dig selv, du skal gøre, som det gamle ordsprog siger: ”Fej for din egen dør, før du fejer for andres”. Du skal rydde ud i dine egne lighedstegn, især hvis du har nogen, du akkumulerer, og som giver anledning til nye lighedstegn, der har, eller kan få stor betydning for jeres relation, din eller din partners selvfølelse og dit engagement i forholdet. Som i eksemplet med kvinden, der til slut kom frem til, at manden ikke elsker hende.

Du skal altså bruge viskelæderet og viske dine lighedstegn ud. Ja det er lettere sagt end gjort, men start med nogle af de lidt mindre lighedstegn. Bliv nysgerrig! Når du har visket dine lighedstegn ud, har du bragt dig selv i en situation, hvor du er så godt som ”uvidende”, og derfra kan du gå på opdagelse. Undersøg hvad der rent faktisk er inden i din partner, hvad føler, tænker og mener din partner. Så bliver du også fri for at bruge oceaner af energi på at sætte dine egne tvivlsomme og i værste fald ødelæggende lighedstegn. Det kræver naturligvis, at man øver sig, og erkender, at man sætter lighedstegnene i første omgang.


Vær nysgerrig - spørg

Spørg din partner. I eksemplet kunne manden spørge, om det vil være hjælpsomt for hende, hvis han stod for is-køb med ungerne i ferien. Og kvinden kunne have spurgt, hvordan kan det være, at du ikke spørger mig, eller køber is med til mig? Lige nu vil du måske tænke, jamen jeg kan da ikke spørge om alt, der er ting jeg godt ved, hvad betyder. Og ja det er der helt sikkert, men jeg vil opfordre til, at du alligevel forsøger dig med nysgerrighed, for det er ofte netop, når man synes, at der er noget man ved, man går galt i byen – og gætter forkert. Har du hørt om det ægtepar, der havde været gift i mange år, hver søndag varmede manden krydderboller og gav hende overbollen, fordi han vidste, at hun helst ville have overbollen. Indtil de havde besøg af barnebarnet, der fortalte, at han bedst kunne lide underbollen, og kvinden sagde: ”det kan jeg også, men det kan Farfar også, så jeg spiser overbollen.” Det er da ærgerligt at tro man gør det så godt, men i virkeligheden gør det forkerte, fordi man tror, man ved.

Hvad skal man gøre, hvis man opdager at ens partner producerer lighedstegn, der er forkerte?


Kommunikér


Kommunikér tydeligt og klart, forklar og del, fortæl hvad det er, der foregår inden i dig og ikke mindst; tro på at din partner forstår dig, eller kan komme til at forstå dig. Jeg hører ofte personer i terapi sige: ”han/hun/de forstår det ikke”, og med de ord skaber du afstand til din partner. Det bliver en selvopfyldende profeti, for du har ret, din partner kan ikke forstå det, du ikke deler. Vi er ikke tankelæsere. Hvis du ekskluderer din partner fra at forstå dig, ved ikke at være åben og kommunikerende, giver du ikke din partner en chance. Du skal ikke gemme dine følelser, tanker og meninger for din partner, det er ikke hjælpsomt i dit parforhold. Så har du en fornemmelse af, at din partner sætter lighedstegn, så start med at fortælle mere direkte og uddybende, hvordan det er inden i dig omkring det lighedstegn, du forestiller dig, din partner sætter. Hvis det ikke hjælper, så sig: ”Der er noget, jeg gerne vil tale med dig om, er nu et godt tidspunkt?” Hvis ikke det passer, så aftal et tidspunkt, hvor I kan tale. Når I taler, skal du sige, noget i retning af: ”Jeg tror, at du tror,… ” og så forklarer du, hvad det er, du tror. Her kommer et eksempel fra klinikken, hvor vi arbejder med opløsning af uhensigtsmæssige lighedstegn. Kvinden: ”Jeg tror, at du tror, jeg er jaloux, når du skal ud med vennerne, fordi jeg spørger dig om, hvornår du sådan ca. er hjemme. Men jeg ved det ikke, jeg gætter bare. Er det rigtigt forstået?” Manden svarede: ”Ja, det er da irriterende, jeg føler mig overvåget. Som var jeg en knægt, der skal være hjemme på et bestemt tidspunkt. Stoler du ikke på mig?”. Kvinden: ”Jeg vil gerne forklare dig, hvorfor jeg spørger dig om, hvornår du sådan ca. er hjemme, vil du høre det? Manden: ”JA!” Kvinden: ”Det er fordi, jeg bedre kan sove, hvis jeg har en idé om, hvornår du sådan ca. er hjemme. Det er ikke fordi, du skal være hjemme der, men det hjælper mig at få et tidspunkt. Og jo, Jeg stoler på dig.” Lighedstegnet blev opløst. Læg mærke til at kvinden beder om lov til at forklare sig.

Det er samtaleteknik - at benytte en hjælpsom samtaleteknik, har en kæmpestor betydning for, hvor gode vi er til at lytte til hinanden. Ofte lytter vi ikke, når vores partner taler, vi forbereder os på, hvad vi skal sige, når den anden er færdig med at tale. Det er et helt emne for sig, som vi ikke kan komme nærmere ind på her, jeg skriver mere om det en anden gang.


Hvad er den positive hensigt bag?

For at fremme processen vil det være hjælpsomt at spørge sig selv, om der kunne være andre muligheder end det lighedstegn, man selv sætter som det første. Langt de fleste mennesker handler ikke og siger ikke noget for at genere andre, der er som regel en positiv hensigt, bag det vi gør, især over for ens partner. Men i parforholdet kan man nå til et sted, hvor man ikke længere oplever eller realiserer, at der er positive hensigter. Så søg bag om handlingerne eller det sagte og find ind til hensigterne.

I eksemplet med kvinden og is-køb, blev mandens hensigt tydelig, da det kom ud mellem parrets næser, altså blev sagt højt. Han ville hjælpe kvinden med hendes ønske om ikke at tage på. Men hvad var kvindens hensigt med at dele med manden, at hun oplever at tage så meget på i ferierne? Det gik vi på opdagelse i i parterapien, og det viste sig, at hendes inderste ønske var, at manden skulle anerkende hendes krop, så hun kunne tage fri fra at passe på vægten i ferierne, med vished om, at han begærer hende uanset. Hun havde nemlig en oplevelse af, at han ikke længere begærede hende, hvilket viste sig at være helt forkert. Men det var blevet vendt fuldstændig på hovedet, for da kvinden oplevede, at hun ikke fik is, og dermed følte sig overset, trak hun sig længere væk fra manden, med idéen om at han ikke længere begærede hende. Manden kunne mærke, at hun trak sig, og han blev bange for, at hun ikke ville ham. Det var en meget uheldig spiral, der begyndte med et lighedstegn, som voksede sig meget stort, det blev akkumuleret, og på kort tid resulterede det i, at de ikke havde sex hele sommerferien og et godt stykke tid efter. Det var derfor, de henvendte sig til mig noget tid efter sommerferien. Heldigvis gjorde de det, de er nu opmærksomme på, at de skal bruge det store viskelæder og ikke mindst, har de nu en måde at tale om deres lighedstegn på, som hjælper dem både i hverdagen og i ferierne.

Brug det store viskelæder – visk dine lighedstegn ud og vær nysgerrig på din partner. Det bør man gøre alle dage, men brug noget af den ekstra tid I har i ferien på det – det vil helt sikkert være godt for dit forhold – og for din ferie.


Rigtig god ferie!


Læs også om, hvordan din måde at være i tiden på kan have essentiel betydning for, hvordan dit parforhold overlever ferien her: ”Skal dit parforhold holde over sommerferien?”

1 visning0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Medglæde

Comentarios


bottom of page